Personal espectacular!

La resposta més ràpida, l'acció!

Seguretat _______________________________________________________________

............. el més important !!

Sense unes bones cobertures no es pot tenir la confiança d'un treball segur i agraït, per això tenim clars dos factors fonamentals:

Seguretat pel treballador.

  • alta Seguretat Social
  • mútua
  • formació contínua (manipulació, carnets d'operador de maquinària, etc..)
  • el·lements de protecció, casc, guants, botes, armilles ...

Seguretat per el contractista.

  • assegurança R.C. per valor de 300.000,00€
  • pla de riscos laborals